SAG

Autimaat

Over Autimaat

Cliënten van Autimaat zijn kinderen, jongeren en (jong)volwassenen en hun gezin, en hebben als hoofddiagnose een stoornis in het autistisch spectrum. De behandeling is gericht op autisme en op het systeem. We betrekken het hele gezin erbij en als dat nodig is ook de verdere omgeving waarin het kind functioneert zoals school, werk, vereniging enzovoorts. In de systeembehandeling bij Autimaat gebruiken we de GMD5-methodiek als basis. Dit geeft houvast om te leren begrijpen wat iemand met Autisme wil zeggen en wat hij nodig heeft om naar jou te kunnen luisteren. Je leert je communicatie af te stemmen. Hierdoor ontstaat een positieve en veilige basis om een fundament voor de dag op te bouwen. Geef me de 5 geeft verder tools om problemen op te lossen en ontwikkeling te bevorderen. Daarnaast werken we altijd systemisch en gebruiken we Video Interactie Analyse Autisme (VIAA).
We behandelen ook bijkomende problematiek (bijvoorbeeld ADHD, OCD, angst- en stemmingsstoornissen) als de autismebehandeling niet toereikend is om deze problematiek te verminderen.
Elke cliënt en zijn systeem in de SBA wordt omringd door een multidisciplinair behandelteam.

Organisatie

Naam: Autimaat

Regio: Zuid_Gelderland

logo

Rubrieken

- Behandeling/diagnostiek/therapie

- Wonen met behandeling/begeleiding

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud