SAG

Driestroom

Over Driestroom

Driestroom is een organisatie die begeleiding & behandeling biedt bij opvoeden, leren, werken en wonen in de regio Arnhem- Nijmegen.

Voor kinderen, jongeren en hun gezinnen en voor volwassenen met autisme (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking / of normale intelligentie) bieden wij de volgende soorten van hulp aan:

We hebben verschillende vormen van onderzoek en behandeling: voorschoolse dagbehandeling, observatie & diagnostiek voor jonge kinderen, gezinsbehandeling autisme, eet&adviesteam autisme, een poep&plas poli, SI-onderzoek, paramedisch onderzoek en behandeling (logopedie, fysiotherapie en ergotherapie) en individueel psychologisch onderzoek en behandeling.

Op het vlak van begeleiding bieden wij zorg binnen onderwijs, gezinsbegeleiding, praktisch ambulante begeleiding, en begeleiding bij wonen, leren en werken.

Ook bieden wij wonen met begeleiding of behandeling voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking en wonen met begeleiding/ Beschermd Wonen voor mensen met autisme en normale intelligentie.
Daarnaast zijn er landelijk gezinshuizen vanuit Driestroom waar kinderen 24/7 opvoeding, zorg en ondersteuning krijgen in een natuurlijke gezinssituatie.

Organisatie

Naam: Driestroom

Regio: Zuid_Gelderland

logo

Rubrieken

- Advies en informatie

- Coaching/begeleiding

- Behandeling/diagnostiek/therapie

- Dagbesteding/werk

- Onderwijs

- Training professionals

- Wonen met behandeling/begeleiding

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud