SAG

Ambulante Begeleiding Het Spectrum

Over Ambulante Begeleiding Het Spectrum

Ambulante Begeleiding Het Spectrum (AB Het Spectrum) is specialist in autismezorg op het gebied van ambulante begeleiding, behandeling en wonen van mensen met een vermoeden van- of diagnose autisme (ASS) en met een normaal tot hoog intelligentieniveau.
We werken doel- en vraaggericht met onze cliënten en hun omgeving aan een betekenisvol bestaan. We zijn partner in de zorg en kenniscentrum op het gebied van autisme. AB Het Spectrum staat voor toegankelijke zorg en een inclusieve samenleving, waarin mensen het leven leiden dat bij ze past. We werken op een gelijkwaardige manier, in dialoog met cliënt, organisatie, inwoner, overheid, leef- en systeemwereld.
AB Het Spectrum heeft de organisatie regionaal ingericht. In de regio SAG zijn drie van de zeven ambulante teams aanwezig. De teamleiders en begeleiders van Noord Veluwe & Zeewolde, FoodValley en Midden-IJssel Oost-Veluwe zijn door onze regionale werkwijze op de hoogte van de werkafspraken, ketenpartners en specifieke hulpvragen, passend bij de lokale situatie.
Organisatie breed zijn de algemene voorzieningen en de sociale kaart onderdeel van de overlegstructuren. Daarnaast verzorgen wij o.a. gecertificeerde trainingen op het gebied van autisme, preventieve zorg door middel van workshops op scholen.

Organisatie

Naam: Ambulante Begeleiding Het Spectrum

Regio: Veluwe

logo

Rubrieken

- Advies en informatie

- Coaching/begeleiding

- Behandeling/diagnostiek/therapie

- Oudergroepen/ASS contactgroepen

- Training professionals

- Wonen met behandeling/begeleiding

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud