SAG

ZorgPlus GGZ - regio Achterhoek

Over ZorgPlus GGZ - regio Achterhoek

profiel pic

ZorgPlus GGZ biedt ambulante begeleiding aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders (bemoeizorg). Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch). Vanuit onze visie bieden wij cliënten, die elders buiten de boot (dreigen te) vallen, begeleiding. Wij bekijken iedere situatie op individueel niveau en denken in kansen in plaats van bedreigingen. ZorgPlus werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg.

Forensische zorg wordt geboden onder de naam KiSo; onderdeel van ZorgPlus. Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bieden wij de module ambulante begeleiding binnen het Modulair Pakket Thuis (MPT).

Organisatie

Naam: ZorgPlus GGZ - regio Achterhoek

Regio: Oost_Gelderland

logo

Rubrieken

- Coaching/begeleiding

- Wonen met behandeling/begeleiding

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud