SAG

SAG Expertiseteam Autisme Apeldoorn

Wie organiseert het?
Donate van Rijswijk

Voor wie

SAG partners

Prijs

Datum

25 juni, 2024

09:30 - 10:30

Beschrijving
Binnen het SAG Expertiseteam Autisme Apeldoorn werken partners met expertise op het gebied van autisme samen rond complexe casuïstiek. Zij zoeken naar een optimaal aanbod om de ondersteuning van mensen met autisme -op de verschillende levensterreinen- te verbeteren. Het team bestaat uit professionals/(familie)ervaringsdeskundigen.

o Complexe casuïstiekbespreking, in klein verband
o Het betreft vragen/situaties die de mogelijkheden van een individuele organisatie overstijgen
o Het autismeteam heeft een adviserende rol
o Signaleren van ontbrekend aanbod of knelpunten
o Gelegenheid tot lokale expertisedeling
o Onafhankelijk advies zonder ‘marktwerking’ of ‘verantwoordelijkheidsdruk


Hoe meld je je aan?
Wil je een casus inbrengen in het SAG Expertiseteam Autisme Apeldoorn dan kan je contact leggen met Donate van Rijswijk, coördinator SAG Veluwe & Oost Gelderland. Na overleg wordt een aanmeldformulier toegestuurd.

Locatie
Apeldoorn, Gelderland Nederland

E-mail: d.vanrijswijk@meesamen.nl

Voor wie

SAG partners

Prijs

Datum

25 juni, 2024

09:30 - 10:30

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud