SAG

Online cursus HAN ‘leef je eigen leven’ voor jongeren met en zonder autisme

Start: 21 april 2022 (online)

In deze cursus van het Capability College ontmoeten studenten Social Work, studenten Pedagogiek en jongeren met autisme elkaar.
Als je een inclusieve samenleving nastreeft, vanuit het idee dat iedereen een burger mag zijn in deze samenleving,
dan is een voorwaarde dat je elkaar leert kennen. Elkaar leren kennen, met alle
dromen en wensen en mogelijkheden, kan alleen als je elkaar ontmoet van mens
tot mens.

Jongeren met en zonder autisme
onderzoeken:
1) Wat is belangrijk in mijn leven?
2) Wat doe ik en waar hoor ik bij?
3) Welke groepen zijn belangrijk voor mij?
Dit leidt tot een persoonlijk actieplan.

Zie voor alle informatie & aanmelden de flyer in de bijlage.

Leef je eigen leven – Flyer april 2022

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud